Diensten

De wandelingen vinden plaats op weekdagen behalve wanneer het officiële feestdagen betreft, dan wordt er niet gewandeld. Er zijn wandelingen in de ochtend en in de middag. Afhankelijk van de ruimte in de planning kunt u kiezen voor ochtend – of middag wandelingen.

De tarieven van Top4Dieren zijn als volgt:

Kennismaking

Drie wandelingen, data in overleg te bepalen. Worden vooraf in rekening gebracht. Het kennismakingstarief is € 15 voor de 3 wandelingen.

Na de kennismaking

Het tarievenschema van Top4dieren is gebaseerd op het aantal wandelingen per maand. Het principe is dat de prijs per wandeling varieert met het aantal wandelingen per maand.

De tarieven voor 2019 zijn:

De tarieven zijn inclusief BTW.